ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

1. Chính sách hoàn trả

 • VMG không áp dụng chính sách hoàn trả trong trường hợp Quý khách hàng đã thanh toán và được cấp quyền sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp những dịch vụ mà khách hàng đã thanh toán, mọi cước phí sẽ được hoàn trả.

2. Chính sách bảo hành/nâng cấp sản phẩm

Điều 1: Điều kiện bảo hành
 • VMG tiến hành bảo hành miễn phí đối với những trường hợp phát sinh lỗi của VMG eKYC

Điều 2: Thời hạn bảo hành
 • Trong thời gian khách hàng sử dụng giải pháp VMG eKYC

Điều 3: Từ chối bảo hành
  VMG có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:
 • Các lỗi phát sinh không phải do giải pháp VMG eKYC
 • Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng

Điều 4: Phạm vi bảo hành
 • Sửa chữa miễn phí các lỗi phát sinh từ phía VMG, hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi
 • Ngoài ra, ngay khi có tính năng mới, nâng cấp sản phấm, cập nhật công nghệ, hoặc chế độ chính sách mới của nhà nước, VMG sẽ thông báo cho khách hàng để cập nhật mà không ảnh hưởng gì tới tác nghiệp của người dùng.

3. Nghĩa vụ của bên bán và bên mua

Nghĩa vụ của người bán:
 • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
 • Cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho Người mua đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận sau khi Người mua đã thanh toán đầy đủ cho Người bán.
 • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
 • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu với tổng số tiền mà Người mua đã đặt trong tháng yêu cầu.

Nghĩa vụ của người mua:
 • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do Người bán quy định.
 • Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.